Terapia uzależnień ma na celu pomagać pacjentom uporać się z alkoholizmem, narkomanią, hazardem czy innymi uzależnieniami.Uzależnienia są problemem zarówno dla doświadczającego ich człowieka, jak i dla całego jego otoczenia. Proces terapeutyczny ma na celu reedukację i resocjalizację jednostki uzależnionej. Ma w konsekwencji prowadzić do zaprzestania lub zmniejszenie częstotliwości przyjmowania substancji psychoaktywnych, redukcji szkód, powrotu do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie tych jednostek, które wykazywały na tym polu dysfunkcję.

Ośrodek Terapii Uzależnień “Słoneczna”

Ośrodek znajduję się w ładnym, nowym, malowniczo usytuowanym domu na wzgórzu Beskidu Sądeckiego, z którego rozciąga się widok na przepiękną panoramę Tatr. Zespół specjalistów współpracujących i pracujących z ośrodkiem posiada duże doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, doskonale rozumie proces wychodzenia z nałogu i pomaga na wszystkich jego etapach. W ośrodku pracują doświadczeni specjaliści terapii uzależnień.

Dane adresowe ośrodka
Ośrodek Terapii Uzależnień “Słoneczna”
ul. Zabełecka 7, 33- 300 Nowy Sącz